آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ریش – اصلاح و شانه و آراستن ریش

0

اصلاح و شانه و آراستن ریش

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی، تعبیرش این است که به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه رسیدگی خواهی کرد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سر و ریش خودت را شانه می‌کنی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ریش خودت را شانه می‌کنی، یـعـنـی زکات اموالت را می‌دهی. اگر ببینی ریش‌هایت را شانه می‌کنی و خوشبو می‌سازی و به آن‌ها گلاب می‌زنی، یـعـنـی کسی را به کاری مشغول می‌کنی و شغل می‌دهی و مردم متشکر و سپاس‌گذار خواهند بود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خضاب ریش، پوشش و پرده امور و کارها می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش خودت را خضاب می‌کنی ولی رنگ نمی‌گیرد، یـعـنـی حال و روزت را از مردم مخفی نمی‌کنی.

اصلاح و شانه و آراستن ریش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم