آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رگ

0

رگ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر رگ‌های بدن [به طور کلی] به بستگان و فامیل تو برمی‌گردد، زیرا رگ‌ها در تمام بدن گسترده شده و تعبیر خواب هر یک در زیر آمده است:

رگ‌های دست و بازو: مربوط به برادران و بستگان مادر می‌شود.

رگ‌های پشت: مربوط به قوم و خویش پدر می‌شود.

رگ‌های سر و پیشانی: مربوط به بزرگان و رؤسا و سروران [اهل منزل و فامیل] می‌شود.

رگ‌های ساق پا: مربوط به مال و اموال و معاش و مایحتاج زندگانی می‌باشد.

رگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم