آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رکاب

0

رکاب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببیند رکاب او از طلا می‌باشد، یـعـنـی فرزندانش متکبر و ناشایست می‌باشند، یا اگر از نقره باشد، یـعـنـی فرزندش به مال دنیا مغرور خواهد شد، و اگر ببیند از فلز برنج یا مس می‌باشد، یـعـنـی به اندازه پاکی و روشنی آن، در کارهای دنیوی قوت و توان خواهد داشت، ولی اگر از چوب باشد، یـعـنـی فرزندانش پست و کوته‌فکر و بداندیش خواهند بود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی رکاب از زین جدا شد، تعبیرش فرزند یا غلام می‌باشد، یا اگر ببینی رکاب در کنار زین است، تعبیرش فرزندی است که می‌توان در کارها به او اعتماد کرد و امانت‌دار است و هیچ خیانتی نمی‌کند .ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر رکابدار، خوب می‌باشد (زیرا به بزرگان و روسا نزدیکتر است). امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر رکابدار «پادشاه» را ببینی، یـعـنـی حرف دروغ و بی‌حاصلی را می‌شنوی.

رکاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم