آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رُب

0

رُب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوردن رب‌هایی که مزۀ شیرین و بوی خوبی دارند، خیر و منفعت می‌باشد، ولی اگر بر خلاف این باشد، تعبیرش رنج و غم و ضرر و زیان است.تعبیر خواب درست کردن و تهیه رب شیرین انجام کار با سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر ترش باشد تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است .

رُب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم