آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روناس

0

روناس

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روناس، آرایش دنیوی می‌باشد.تعبیر خواب خوردن روناس، ضرر و زیان و رنج و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی لباس خودت را با روناس قرمز رنگ می‌کنی، یـعـنـی به عشرت و خوشی دنیوی مشغول می‌شوی و دین و ایمان را کنار می‌گذاری.

روناس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم