آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روغن زیتون

0

روغن زیتون

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روغن زیتون علم و دانش و حکمت می‌باشد، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش مال و نعمت و خیر و برکت است .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روغن زیتون را تصفیه و صاف می‌کنی و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن خیر و منفعت به دست می‌آوری، اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیر خوردن روغن زیتون، مال و اموال می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی روغن زیتون به بدن خودت می‌مالی، یـعـنـی سوگند دروغ می‌خوری و خلاف وعده می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ _ آنان همین را می‌خواهند که تو سازش کنی و آن‌ها هم با تو بسازند (قلم-۹).

روغن زیتون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم