آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روستا – ورود یا خروج از روستا

0

ورود یا خروج از روستا

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از روستا بیرون آمده‌ای، تعبیرش خوب است. اگر ببینی از روستا به شهر آمده‌ای، یـعـنـی کار تو رو به راه می‌شود و از بلا و گرفتاری و فتنه در امان می‌مانی .اگر در خواب ببینی وارد روستا شده‌ای، تعبیرش بد می‌باشد،‌‌‌‌‌ و یا اگر ببینی از شهر به روستا آمده‌ای، تعبیرش این است که از بلا و فتنه در امان نمی‌مانی و کار تو رو به راه نمی‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از شهری خراب و ویران، وارد روستایی آباد شده‌ای، تعبیرش خیر و برکت و عزت و خوشبختی می‌باشد ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش شر و بدبختی است.

ورود یا خروج از روستا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم