آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روزه گرفتن

0

روزه گرفتن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در ماه رمضان روزه گرفته‌ای، تعبیرش گرانی و کمبود مواد غذائی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر روزه گرفتن برقراری دین خداوند و رهائی از غم و اندوه و ایمنی و مصونیت از بیماری و پرداخت بدهی و نجات یافتن از رنج و سختی می‌باشد(مخصوصاً اگر در ماه رمضان باشد) .امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در روز عاشورا روزه گرفته‌ای، تعبیرش این است که از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.اگر ببینی روزۀ مستحبی گرفته‌ای، یـعـنـی از بیماری ایمن می‌شوی.اگر ببینی دو ماه روزه گرفته‌ای، یـعـنـی از گناهانت توبه خواهی کرد. اگر ببینی یک سال تمام روزه گرفته‌ای، یـعـنـی توبه‌کار و توبه کننده می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روزه گرفته‌ای و قرآن یا ذکر و تسبیح میگوئی، یـعـنـی از گناه و مصرف حرام توبه می‌کنی. اگر ببینی در حالی که روزه هستی پشت سر مردم غیبت می‌کنی و یا اینکه فحش و ناسزا می‌گویی، یـعـنـی طاعت و عبادت ریاکارانه انجام می‌دهی و در دین و ایمان راستگو نبوده و صداقت نداری .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب افطار کردن، پرهیزکاری و روزی حلال می‌باشد. اگر ببینی عمداً روزۀ خود را شکسته‌ای، یـعـنـی در مسافرت دچار بلا و گرفتاری و مصیبت خواهی شد و یا اینکه گرفتار بیماری می‌شوی.تعبیرهای روزه گرفتن عبارتند از: ۱– بزرگی ۲– ریاست ۳– تندرستی ۴– مرتبه و مقام ۵– توبه کردن از گناهان ۶– پیروزی بر دشمن ۷– زیادی نعمت۸– به جا آوردن حج ۹– جنگ با دشمنان دین ۱۰– صاحب فرزندی پسر خواهی شد.

روزه گرفتن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم