آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روزها و ایام هفته

0

روزها و ایام هفته

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روز جمعه یا شنبه می‌باشد، تعبیرش این است که کاری را شروع می‌کنی که به تصور و خیال خودت خیری در آن وجود دارد، در صورتی که شر خواهد بود، ولی امام صادق(ع) می‌فرمایند: روزه جمعه بهترین تعبیرها را دارد و بعد از آن دوشنبه و پنجشنبه، و هر چه روز را روشن‌تر و صاف‌تر ببینی تعبیرش بهتر است .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روز شنبه می‌باشد ولی اشتباهاً تصور کنی جمعه است، یـعـنـی دوست و طرفدار یهودیان می‌باشی .اگر ببینی روز یکشنبه می‌باشد و اشتباهاً تصور کنی جمعه است، یـعـنـی دوست و طرفدار افراد دورو و منافق هستی.اگر ببینی روز چهارشنبه می‌باشد و اشتباهاً تصور کنی جمعه است، یـعـنـی دوست و طرفدار اهل فساد و گناه هستی.اگر ببینی روز پنجشنبه می‌باشد و اشتباهاً تصور کنی جمعه است، یـعـنـی دوست و طرفدار کسانی هستی که دارای مال و اموال و نعمت می‌باشند.

روزها و ایام هفته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم