آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رودخانه

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب رودخانه بزرگ، مردی بزرگ می‌باشد ‌‌‌‌‌و هر چه رودخانه بزرگ‌تر و صاف‌تر باشد، بزرگی و منزلت و دینداری آن مرد بیشتر می‌باشد در غیر اینصورت ظالم‌تر و«فاسق‌تر» است،‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر خواب رودخانه بزرگ«وزیرِ» «پادشاه» می‌باشد.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم