آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رودخانه – رفتن در رود

0

رفتن در رود

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد رودخانه بزرگ و صافی شده‌ای، تعبیرش این است که با مرد دینداری رابطه و آشنایی برقرار می‌کنی.اگر ببینی وارد رودخانه بزرگی شده‌ای که آبش تیره می‌باشد و ته آن لجن جمع شده است، یـعـنـی با مرد ظالم و گناهکاری رابطه و آشنایی برقرار می‌کنی و به اندازه تیرگی آب، تو را دچار غم و اندوه می‌کند، و اگر ببینی در آن رودخانه غرق شده‌ای، یـعـنـی تا زمانی که زنده هستی گرفتار غم و اندوه خواهی بود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی وارد رودخانه شده‌ای و تمام بدن تو گل‌آلود شده است، یـعـنـی شخص بازرگانی تو را دچار غم و اندوه می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی به زیر آب رودخانه رفتی و غوطه‌ور شدی و دوباره بالا آمدی، یـعـنـی از راز وزیر آگاه می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی آب دریا و رودخانه و… راه می‌روی، تعبیرش قوت ایمان و اعتقادات پاک تو می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی که در میان رودخانه‌ای از شیر می‌باشی، یـعـنـی دچار فتنه می‌شوی.

رفتن در رود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم