آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رودخانه – خوردن آب رود

0

خوردن آب رود

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی از آب رودخانه می‌خوری، تعبیرش این است که وزیر چیزی به تو عطا می‌کند.اگر ببینی از آب سرد و زلال رودخانه می‌خوری، یـعـنـی مورد مهربانی و شفقت وزیر قرار می‌گیری.اگر ببینی از آب تیره رودخانه می‌خوری، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری، یا اگر تیره و گندیده باشد، تعبیرش این است که بیمار خواهی شد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی از آب تلخ رودخانه می‌خوری، یـعـنـی رشوه می‌گیری.اگر ببینی از آب رودخانه‌ای خون‌آلود می‌خوری، یـعـنـی به خاطر طمعکاری گرفتار دادگاه و قضاوت پادشاه می‌شوی.

خوردن آب رود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم