آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رودخانه – تخریب سیل رود

0

تخریب سیل رود

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در تابستان آب رودخانه باغ میوه‌دار و سرسبزی را به طور کلی خراب کرده و از بین برده است، تعبیرش این است که احتمال نابودی و هلاکت پادشاه آنجا وجود دارد، یا اینکه پادشاهی بزرگتر او را از پادشاهی برکنار می‌کند.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی آب رودخانه زمین تو را غرق کرده و کشت تو را از بین برده است، یـعـنـی از پادشاه در امان می‌مانی و از او ایمن می‌شوی .

تخریب سیل رود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم