آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روباه

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روباه، مرد خیانتکار و شرور و فریبنده و مکار یا زن و «کنیزک» دروغگویی از بستگان می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش شخصی دروغگو است .

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم