آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روباه – پوست و گوشت و شیر روباه

0

پوست و گوشت و شیر روباه

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب پوست روباه، مال و اموالی است که به دست می‌آوری. اگر در خواب ببینی لباسی نو از پوست روباه پوشیده‌ای، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند و پرهیزکار ولی حیله‌گر و فریبنده ازدواج می‌کنی.تعبیر خوردن شیر روباه، بهبودیِ بیماری و شادی و خوشحالی و رهائی از غم و اندوه و خلاصی از زندان می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش این است که دچار ترس و بیمی می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت روباه می‌خوری، تعبیرش بیماری و ترس می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

پوست و گوشت و شیر روباه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم