آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رنگ لب

0

رنگ لب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لبهای تو قرمز می‌باشند، تعبیرش این است که حرف تو نفوذ پیدا می‌کند و به سخن تو عمل می‌شود.اگر ببینی لبهای تو سبز یا سفید هستند، یـعـنـی غم دوستانت را می‌خوری.

رنگ لب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم