آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رقصیدن

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب رقصیدن غم و اندوه می‌باشد، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش غم و اندوه و مصیبت است، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش برای صوفی‌ها و کسانی که خیلی می‌رقصند غم و اندوه است، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیرش بیماری است (دفع بلا و گرفتاری).بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد، ولی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش برای مردها خصومت و دشمنی، ولی برای زن‌ها رسوائی خواهد بود.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم