آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رفتن به بهشت

0

رفتن به بهشت

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به طرف بهشت می‌روی، تعبیرش این است که همواره در راه حق و حقیقت خواهی بود .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تا نزدیک بهشت آمدی، ولی داخل نرفتی و بازگشتی، یـعـنـی تا حد مرگ بیمار می‌شوی ولی بالاخره بهبود پیدا می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی فرشته‌ها دست تو را گرفتند و به بهشت بردند و زیر درخت طوبی نشستی، یـعـنـی هم در دنیا و هم در آخرت کامیاب می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ _ … خوشی و سرانجام نیک از آن ایشان است (رعد-۲۹). امام صادق (ع)می‌فرمایند: چنانچه شخص درستکاری هستی و در خواب ببینی در بهشت هستی، یـعـنـی هم در دنیا و هم در آخرت کامیاب می‌شوی و خیر و نیکی زیادی انجام می‌دهی، ولی اگر درستکار نیستی، یـعـنـی دچار بیماری یا گرفتاری و بلائی می‌شوی و به ثواب اهل بهشت می‌رسی، و عالم و دانشمند می‌شوی و مردم از علم و دانش تو استفاده می‌کنند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همراه حوریان بهشت هستی، یـعـنـی به راحتی و بدون عذاب از دنیا می‌روی و جان می‌دهی.اگر ببینی یکی از قصرهای بهشت را به تو داده‌اند، یـعـنـی با زنی دلارام و محبوب یا با«کنیزی» ازدواج خواهی کرد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در جایگاه بزرگ و نیکی قرار داری که به شکل بهشت می‌باشد و تصور کرده‌ای که بهشت است، یـعـنـی با «پادشاه» عادل یا فرد ثروتمند و یا عالم بزرگی رابطه و پیوند برقرار می‌کنی. 

رفتن به بهشت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم