آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رعد

0

تعبیر کلی

رعد یعنی “صدای” برق حاصل از برخورد ابرها با یکدیگر.

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب رعد، ترس از مقام و مسئول یا مردم عادی می‌باشد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر رعد خیلی شدید باشد، تعبیرش این است که بانگ و هیبت «پادشاه» در آن سرزمین گسترده می‌شود.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم