آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رضوان

0

رضوان

[فرشته‌ای که دربان بهشت می‌باشد]ابن سیرین می‌گوید: اگر رضوان را ببینی، تعبیرش این است که از عذاب ایمن می‌شوی و از سختی نجات پیدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: بین تو و خزانه‌دار پادشاه ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود (زیرا رضوان نگهبان و خزانه‌دار بهشت می‌باشد).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رضوان بر در بهشت ایستاده است، یـعـنـی از دنیا خواهی رفت. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی رضوان در مقابل تو شاد و با نشاط می‌باشد، یـعـنـی کسی باعث شادی و نشاط تو می‌شود و نعمت به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: … سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ _ … سلام بر شما که پاک بودید پس برای همیشه داخل بهشت شوید (زمر-۷۳).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رضوان تو را به بهشت برده است، یـعـنـی زود از دنیا خواهی رفت و عاقبت به خیر می‌شوی.اگر ببینی رضوان مقداری از میوه‌های بهشتی به تو می‌دهد یا لباس سبز رنگی به تو می‌بخشد، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی رضوان از بهشت به تو یاقوت یا مروارید و یا گوهر می‌دهد، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی، طوری که در جهان به علم و دانش مشهور خواهد شد . 

رضوان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم