آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رختخواب

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر رختخواب، زن می‌باشد و خوب و بد آن به زن برمی‌گردد،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش حاکمیت و تن‌آسائی می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مُتَّکِئِینَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ… _ در حالی که بر فرش‌هایی تکیه کرده‌اند که آسترش از ابریشم است… (رحمن-۵۴).

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم