آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آلودگی – رختخواب کثیف

0

رختخواب کثیف

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی رختخواب تو کثیف و پاره می‌باشد، تعبیرش این است که زن تو کثیف و پلید و بداخلاق و ناسازگار خواهد شد.اگر ببینی لحاف تو چرکین و کثیف است، یـعـنـی زن تو زبان دراز و گستاخ خواهد بود.اگر ببینی بالش تو کهنه و کثیف و زرد و سیاه است، یـعـنـی خدمتکار تو گناهکار و نادرستکار خواهد بود.

رختخواب کثیف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم