آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رختخواب – انواع رختخواب

0

انواع رختخواب

زرد یا سفید و نو: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رختخوابت سفید و تمیز می‌باشد، یـعـنـی زن تو عفیف و پاکدامن و دیندار خواهد بود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی رختخواب قرمز رنگ تو، سفید یا زرد شده است، یـعـنـی زن تو از گناه توبه می‌کند و تا حدی بیمار می‌شود که احتمال مرگ او وجود دارد. اگر ببینی رختخواب کهنه‌ات، نو شده است، یـعـنـی زن بداخلاق تو خوش‌اخلاق می‌شود. اگر در خواب ببینی روی رختخواب نو دراز کشیده‌ای و بالش‌هائی را هم در آن قرار داده‌ای، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.

نامناسب: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی رختخواب تو کثیف و پاره می‌باشد، تعبیرش این است که زن تو کثیف و پلید و بداخلاق و ناسازگار خواهد شد. حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند: اگر ببینی رختخوابت پاره شده است، یـعـنـی زن تو بدکردار خواهد بود، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود، جابر مغربی می‌گوید: یـعـنـی از دنیا می‌روی و زن تو دین و شرم و حیا نخواهد داشت (تعبیرهای مختلف). حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی رختخوابت کهنه شده است، یـعـنـی زن خوش‌اخلاق تو بداخلاق می‌شود.

پشمی: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی رختخوابت از پشم پُر شده است، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی رختخوابی از پشم داری، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی.

سیاه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رختخواب تو سیاه می‌باشد، یـعـنـی زن تو باعث رنج و غم و ناراحتی تو می‌شود، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر رختخواب سیاه برای«پادشاه» خوب می‌باشد، ولی برای عموم مردم تعبیرش بد است.

کبود: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رختخواب تو کبود می‌باشد، یـعـنـی به خاطر زن خودت دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شوی.

سبز: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی رختخوابت سبز رنگ می‌باشد، یـعـنـی با زنی دیندار و پرهیزکار ازدواج می‌کنی. اگر ببینی رختخواب قرمز رنگ تو، سبز رنگ شده است، یـعـنـی زن تو فساد و بدی را کنار گذاشته و درستکار می‌شود.

قرمز: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی رختخوابت قرمز رنگ می‌باشد، یـعـنـی زن تو بداخلاق و ناسازگار می‌شود. اگر ببینی رختخواب سبز رنگ تو، قرمز رنگ شده است، یـعـنـی زن تو از درستکاری به بدی و فساد میل می‌کند. 

انواع رختخواب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم