آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

راهزنی

0

راهزنی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب راهزن، مردی است که با مردم دعوا و درگیری می‌کند.اگر در خواب ببینی راهزنی مال و اموال بسیاری از تو برده است، تعبیرش این است که با شخصی ارتباط و پیوند برقرار می‌کنی و تو را عزیز و گرامی می‌دارد و به اندازۀ مال و اموالی که از تو برده است، به تو سود و منفعت می‌رساند، ولی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی راهزن چیزی از تو دزدیده است، یـعـنـی آن شخص به تو دروغ می‌گوید .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مشغول حرکت در راهی هستی ولی گرفتار راهزن‌ها شده‌ای و تو را کشته و به قتل رساندند، یـعـنـی خبر مصیبت‌باری به تو می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی راهزن‌های زیادی تو را محاصره کرده‌اند، ولی نتوانستند چیزی از تو ببرند، یـعـنـی طوری بیمار می‌شوی که احتمال دارد از دنیا بروی، ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای راهزنی عبارتند از: ۱– جنگ و خصومت ۲– دروغ گفتن ۳– بیماری و تباهی عیش.

راهزنی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم