آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

راهرو خانه

0

راهرو خانه

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب راهرو خانه، خدمتکار خانه می‌باشد.اگر ببینی راهرو خانه خوب و درست می‌باشد، یـعـنـی خدمتکاران خانه سالم و تندرست خواهند بود، ولی اگر خراب باشد، یـعـنـی خدمتکاران خانه بیمار خواهند بود (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دیوار راهرو خانه از خشت و گِل می‌باشد، یـعـنـی خدمتکاران خانه درستکار و امانت‌دار می‌باشند.

راهرو خانه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم