آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ران

0

ران

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ران، قوت تو و فامیل و بستگانت می‌باشد. ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر خواب ران راست، قوم و خویش پدر، و ران چپ، قوم و خویش مادر تو است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ران تو شکسته یا افتاده است، تعبیرش این است که از بستگانت جدا می‌شوی و بدن تو سست و ضعیف می‌شود و در غربت هلاک خواهی شد، یا اینکه اگر ببینی ران کسی را بریدی یا انداختی تعبیر قبلی شامل حال آن شخص می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ران پای تو پاره شده است، یـعـنـی شخصی بزرگ و رئیس و سرور باعث غم و اندوه و خواری و ذلت بستگانت می‌شود. اگر ببینی گوشت ران‌های تو افتاده است، یـعـنـی قوم و خویش تو مال و اموالشان را از دست می‌دهند.اگر ببینی ران پای تو لاغر و باریک شده است، یـعـنـی فامیل تو ضعیف می‌شوند (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ران‌های تو با طناب یا ریسمان به همدیگر بسته شده است، یـعـنـی از فامیل جدا نمی‌شوی و با ازدواج کردن با آن‌ها، ارتباط و همبستگی خودت را محکم‌تر می‌کنی.اگر ببینی گوشت ران خودت را می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن از اموال خودت مصرف می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ران عبارتند از: ۱– خانواده و فامیل ۲– دوستان مورد اعتماد ۳– خشم ۴– مال و اموال.

ران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم