آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ذکر و تسبیح

0

ذکر و تسبیح

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تسبیح می‌کنی، تعبیرش این است که در برابر فرمان الهی مطیع و فرمانبردار هستی و از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی .اگر در خواب ببینی با خودت تسبیح داری، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی در آن به اجر و ثواب می‌رسی.اگر ببینی به وسیلۀ تسبیح شکر خدا را می‌گویی، یـعـنـی دین و ایمان تو قوی و پایدار می‌شود و مال و اموالی به دست می‌آوری، اگر این خواب را حاکم و فرمانروا ببیند، یـعـنـی منطقه تحت حکومتش آباد می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: …لَئِن شَکَرْتُمْ لاَزِیدَنَّکُمْ… _ …اگر سپاس‌گزاری کنید، حتماً افزونتان دهم… (ابراهیم-۷).اگر ببینی ذکر “لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم” را می‌گویی، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ابلیس دست تو را گرفته و به جائی می‌برد و تو هم می‌گفتی: “لا حول و لاقوه الا بالله العلی العظیم”، یـعـنـی گناه بزرگی مرتکب می‌شوی ولی در اثر آنکه شخصی تو را پند و نصیحت می‌کند از انجام گناه دست برمی‌داری.

ذکر و تسبیح

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم