آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ذوب فلزات

0

ذوب فلزات

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آهن یا مس می‌گدازی و ذوب می‌کنی، تعبیرش این است که پشت سر مردم غیبت خواهی کرد و از آن‌ها بدگوئی می‌نمائی . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مس را ذوب می‌کنی و تصفیه می‌نمایی، تعبیرش این است که کار مشکلی به دست تو گشایش پیدا می‌کند، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: مال حلال به دست می‌آوری (تعبیرهای مختلف).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قلع را ذوب کرده‌ای، مردم مرتباً از تو بدگوئی می‌کنند.اگر ببینی طلا یا نقره می‌گدازی و ذوب می‌کنی، یـعـنـی بر سر زبان مردم خواهی افتاد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سرب را ذوب می‌کنی، یـعـنـی مردم مرتباً از تو بدگوئی کرده و تو را سرزنش و ملامت می‌کنند.تعبیر ریم و چرک و کثیفی آهن و نقره و قلع و نظایر آن، غم و اندوه می‌باشد (به اندازه‌ای که دیده‌ای).

ذوب فلزات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم