آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دیگ

0

دیگ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دیگ، «کدبانو» یا صاحب‌خانه می‌باشد، و هر عیب و نقصی در آن ببینی، تعبیرش مربوط به این دو نفر می‌شود.اگر در خواب ببینی در دیگ گوشت و خوردنی قرار دارد، تعبیرش این است که رزق و روزی حاضر و آماده و بدون زحمت به دست می‌آوری.اگر ببینی زیر دیگی که داخلش گوشت یا چیز دیگری است، آتش روشن کرده‌ای، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که به خاطر آن به کدبانو سود و منفعت می‌رسد، ولی اگر غذائی در آن دیگ نباشد، یـعـنـی به خاطر آن کار دچار غم و ناراحتی می‌شوی. اگر ببینی در زیر دیگ یا تنور خاشاک می‌سوزد، یـعـنـی از مال و اموال خودت خرج خواهی کرد.اگر ببینی دیگ شکسته است، یـعـنـی صاحب‌خانه یا کدبانوی خانه هلاک می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای دیگ عبارتند از: ۱– مرد و سرپرست خانه ۲– کدبانوی خانه ۳– رئیس و حاکم شهر ۴– خدمتکار ۵– کسی که عهده‌دار و مسئول و وکیل تامین نیازمندی‌ها می‌باشد.

دیگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم