آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دیوانگی

0

دیوانگی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دیوانه شده‌ای، تعبیرش این است که به اندازۀ دیوانگی مال حرام به دست می‌آوری، ولی آن را خیرات می‌کنی و مردم تو را سرزنش خواهند کرد،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: یـعـنـی به فساد و گناه تمایل و گرایش پیدا می‌کنی و رباخوار و نزول‌خوار می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: الَّذِینَ یَاْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ اِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ… _ کسانی که ربا می‌خورند رفتار و کردارشان مانند شخص جن‌زده و فریب‌خورده شیطان است… (بقره-۲۷۵).جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با شخص دیوانه‌ای هم‌صحبت شده‌ای و ارتباط برقرار کردی، تعبیرش این است که با شخصی ربا‌خوار یا مفسد دوست و همنشین می‌شوی و بر اثر دوستی با او ملامت و سرزنش شده و دچار بدنامی می‌شوی و دین و ایمان تو خراب خواهد شد .

دیوانگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم