آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دیوار

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دیوار، حال و روز تو در دنیا می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: تعبیرش مردی بزرگ است (به اندازه بزرگی دیوار)

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم