آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دیوار – قرارگیری بر دیوار

0

قرارگیری بر دیوار

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی دیوار محکم و استواری نشسته‌ای، تعبیرش این است که حال و روز تو در دنیا خوب و استوار می‌باشد.اگر ببینی روی دیوار ایستاده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو رو به راه و خوب نمی‌باشد.اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و آن اسب هم برروی پشت بام خانه یا روی دیوار ایستاده است، یـعـنـی گناهان بزرگ و زیادی انجام خواهی داد.اگر ببینی از دیوار آویزان شده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو آشفته می‌شود و معاش و معیشت تو دچار زوال و نابودی خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).

قرارگیری بر دیوار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم