آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دیوار – باروی

0

باروی

[منظور از باروی، دیوار حفاظتی دور شهر و روستا و قلعه می‌باشد.]ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب باروی شهر و قلعه و روستا، «پادشاه» یا والی و حاکم می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر باروی شهر، پادشاه است و باروی روستا، کدخدای روستا، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر باروی شهر و آنچه که نزدیک دروازۀ شهر است ایمنی و عیش و معیشت می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی باروی شهر بلند و محکم است، تعبیرش قوت و خوبی حال و روز پادشاه می‌باشد. اگر ببینی بارو را نو کردند، یـعـنـی پادشاه جدیدی در آن شهر مقیم می‌شود.اگر ببینی تمام باروی شهر افتاد و خراب شد، یـعـنـی پادشاه هلاک و نابود می‌شود، ولی اگر قسمتی از آن خراب شد، یـعـنـی والی و حاکم هلاک می‌شود.

باروی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم