آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دیوار – افتادن یا پریدن از دیوار

0

افتادن یا پریدن از دیوار

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از دیوار افتاده‌ای، تعبیرش این است که به خواستۀ خودت نمی‌رسی، و یا حال و روز تو دگرگون می‌شود.اگر ببینی از روی دیواری پایین پریده و سوار حیوان چهارپائی شده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

افتادن یا پریدن از دیوار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم