آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دینار

0

تعبیرهای کلی

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب دینار، امانت‌داری و به جا آوردن امانت می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَمِنْهُم مَّنْ اِن تَاْمَنْهُ بِدِینَارٍ لاَّ یُؤَدِّهِ اِلَیْکَ… _ … و بعضی از آنان کسانی‌اند که اگر دیناری به آنان امانت دهی به تو بر نمی‌گردانند… (آل عمران،۷۵)، ‌‌‌‌‌ بعضی دیگر از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زن و «کنیزک» و فرزند می‌باشد.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر دینار خوب و نیک، دینداری و راه راست می‌باشد، مخصوصاًً اگر روی آن شکل صورت وجود نداشته باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: در بسیار از موارد اگر در خواب ببینی که دینار به دست آورده‌ای، یـعـنـی در بیداری نیز همان دینار را به دست می‌آوری.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر شخصی در خواب ببیند دیناری دارد که یک طرف آن شکل صورت بت و در طرف دیگر نام خداوند متعال وجود دارد، تعبیرش این است که اگر آن شخص کافر باشد مسلمان می‌شود، ولی اگر مسلمان باشد و این خواب را ببیند تعبیرش این است که «مرتد» می‌شود .

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم