آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دیده‌بان و ناظر

0

دیده‌بان و ناظر

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی دیده‌بان و ناظر شده‌ای، تعبیرش این است که دشمن بر تو حیله و نیرنگ ترتیب می‌دهد(دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی دیده‌بان و ناظر بر کاری خوب و درست هستی، تعبیرش خیر می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر کاری بد و فاسد بود، تعبیرش شر می‌باشد.اگر ببینی بر آب صاف و پاکی دیده‌بان و ناظر شده‌ای، یـعـنـی مورد اعتماد «پادشاه» قرار می‌گیری.اگر ببینی تو را از دیده‌بانی و ناظری برکنار کرده‌اند، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.

دیده‌بان و ناظر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم