آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دُم

0

دُم

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دم خر در دست داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری‌‌‌‌‌ ولی اگر در دست خودت دم حیوان “حرام گوشتی” را ببینی، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست خواهی آورد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای دم حیوان عبارتند از: ۱– پیروی و دنباله‌روی ۲– یاران ۳– مال و اموال ۴– خوشی و آسایش

دُم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم