آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دوستی با کفار و گناهکاران

0

دوستی با کفار و گناهکاران و…

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با کافر ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که باید از انجام گناه توبه کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با افراد “زن صفت” نشسته‌ای، یـعـنـی با افراد مفسد و بدکردار همنشینی و رابطه برقرار می‌کنی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی با شخص بدکار و مفسدی ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش فساد و بدی کار تو می‌باشد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی با افراد مفسد و بدکردار نشسته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو نادرست می‌باشد .

دوستی با کفار و گناهکاران و…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم