آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دوستی با سایر افراد

0

دوستی با سایر افراد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با «پادشاه» ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که از پادشاه سود و منفعت به دست می‌آوری.اگر ببینی با عالم و دانشمند ارتباط و مصاحبت داری، یـعـنـی علم و دانش کسب می‌کنی.اگر ببینی با پیرزنی ارتباط و مصاحبت داری، یـعـنـی به دنیا دلبستگی پیدا کرده‌ای.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی با مسیحیان ارتباط و مصاحبت داری، یـعـنـی دوست و طرفدار آن‌ها می‌شوی و اعتقادت به دین اسلام ضعیف خواهد بود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با شخص دیوانه‌ای هم‌صحبت شده‌ای و ارتباط برقرار کردی، یـعـنـی با شخصی ربا‌خوار یا مفسد دوست و همنشین می‌شوی و بر اثر دوستی با او ملامت و سرزنش شده و دچار بدنامی می‌شوی و دین و ایمان تو خراب خواهد شد .

دوستی با سایر افراد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم