آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دوستی با درستکاران

0

دوستی با درستکاران

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مرد پارسا و پرهیزکاری ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که زندگی و رفتار تو درست و صحیح می‌باشد، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی با افراد درستکار نشسته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو درست و صحیح می‌باشد.

دوستی با درستکاران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم