آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دود کردن (دخنه)

0

دود کردن (دخنه)

دخنه چیزهای خوشبوئی است که در آتش ریخته تا دود آن هوا را خوشبو و بیماران را بهبود بخشیده و از “چشم‌زخم” جلوگیری کند.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در کنار خودت عود یا چیز خوشبویی را دود می‌کنی، تعبیرش این است که شغلی را یاد می‌گیری و از آن سود و منفعت به دست می‌آوری و با مردم به خوبی و خوشی زندگانی و معیشت می‌کنی و تو را تحسین می‌کنند و هر چه بوی آن خوب‌تر باشد تحسین شدن تو بیشتر خواهد بود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بدبو باشد تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای دخنه عبارتند از: ۱– کسب و معاش و تامین مایحتاج زندگانی ۲– خیر و منفعت ۳– تحسین و ستایش و نیکوئی

دود کردن (دخنه)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم