آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دهل زدن

0

دهل زدن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دهل زدن، حرف باطل و نادرست و خبر ناپسند و دروغ، و همچنین کار آشکار می‌باشد که بهزنندۀ دهل برمی‌گردد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش خبرهای دروغ و مختلف می‌باشد که هیچ خیری در آن‌ها وجود ندارد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فقط خودت در حال دهل زدن هستی، تعبیرش این است که حرف باطل و بیهوده می‌زنی و یا کار آشکاری انجام خواهی داد.اگر ببینی همراه دهل زدن، نواختن نِی و رقص و پایکوبی نیز انجام می‌دهید، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

دهل زدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم