آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دهان – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت دهانت افتاده است، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی.اگر ببینی کسی «آلت مردی» تو را در دهان خودش قرار داده و می‌مکد، یـعـنـی به آن شخص سود و منفعت می‌رسانی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی چشم و دهان و گوش تو گیاه درآمده است تعبیرش فوق‌العاده خوب است.اگر ببینی داخل دهان (کام) تو درد می‌کند و ورم کرده است، یـعـنـی منکر حق کسی می‌شوی. اگر ببینی دهانت درد می‌کند، یـعـنـی غم و اندوه بسیاری خواهی خورد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی دهان تو ضعیف شده است، یـعـنـی رزق و روزی بر تو تنگ می‌شود و در مضیقه و کمبود قرار می‌گیری.اگر ببینی دهانت خیلی گشاد شده است، به طوری که غذاهای زیادی در آن جا می‌شود، یـعـنـی به اندازه آن نعمت و روزی به دست می‌آوری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای دهان عبارتند از: ۱– خانه ۲– خزانه ۳– گشایش و حل مشکل کارها ۴– مال ۵– خواسته و حاجت ۶«وزیر» ۷– دربان.

سایر موارد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم