آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دندان

0

تعبیر کلی

(مطالبی که در ادامه گفته خواهد شد بی فایده یا مضر است!… البته اگر روش تعبیر را ندانی).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب دندان، خانواده و فامیل تو می‌باشد.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم