آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دندان – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دندان‌هایت بوی خوبی می‌دهند، تعبیرش این است که بستگانت تو را تحسین می‌کنند، ولی اگر ببینی بوی بدی می‌دهند، یـعـنـی بستگانت پشت سر تو غیبت و بدگوئی می‌کنند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دندان‌های تو از شیشه یا سفال و یا چیزهایی مثل آن‌ها شده است [منظور چیزهای شکستنی می‌باشد]، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مربوط به دندان‌ها عبارتند از: ۱– خانواده و فامیل۲– مال و اموال ۳– سود و منفعت ۴– غم و اندوه ۵– مصرف ۶– جدائی از بستگان.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم