آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دمل

0

دمل

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دمل داری، تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و اموال تو بیشتر می‌شود.اگر در خواب ببینی دمل تو شکافته شده و خون آمده است، تعبیرش این است که قسمتی از اموال تو از دست می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دمل را شکافته و چرک و خون آن را مکیده‌ای، یـعـنـی به اندازۀ آن مال و اموال جمع‌آوری خواهی کرد.اگر ببینی روی دمل دارو و مرهم می‌گذاری و لباس را از خون دمل پاک می‌کنی، یـعـنـی از مال حرام توبه و اجتناب خواهی کرد.

دمل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم