آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دلالی کردن

0

دلالی کردن

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب دلال، مردی است که راهنمای مردم در شناخت خیر و شر می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دلالی می‌کنی، یـعـنـی مصلح و اصلاحگر شده و راهنمای خوبی در انجام کارهای نیک و ثواب خواهی بود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای دلالی کردن عبارتند از: ۱– برقراری صلح میان مردم۲– راهنمایی به راه راست ۳– رفتار خوب ۴– به جا آوردن امر به معروف

دلالی کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم