آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دست – کف دست

0

کف دست

(دقت کن که بدون استفاده از روش تعبیر، مطالب تعبیرگران مختلف دربارۀ چیزی که در خواب دیده ای، بی فایده یا مضر می باشد).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کف دست‌های تو می‌لرزد، تعبیرش این است که حرف سخت و تلخی می‌شنوی.اگر کف دست‌هایت را به هم میمالی، یـعـنـی از بستگان جدا می‌شوی‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: در آنجا عروسی خواهد شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کف دست عبارتند از: ۱– بخشندگی و سخاوتمندی۲– مال و اموال ۳– ریاست ۴– فرزند ۵– شجاعت و دلیری ۶– ازدواج حرام با زن .

کف دست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم