آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دست زدن

0

دست زدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کف می‌زنی، تعبیرش این است که با شخصی ارتباط و دوستی برقرار می‌کنی یا با کسی ازدواج خواهی کرد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به تنهائی دست می‌زنی و شادی می‌کنی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

دست زدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم