آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دست – از کار افتاده

0

از کار افتاده

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دست تو شل شده است، تعبیرش این است که برادر یا شریک تو را از انجام فعالیت بازمی‌دارند، و همچنین در کارهایت اختلال به وجود می‌آید.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی دست راست تو خشک شده، یـعـنـی صحت و سلامتی تو از بین می‌رود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دست تو به طور مادرزادی خشک شده، یـعـنـی توفیق پرداخت صدقه و کار خیر را نخواهی داشت .

از کار افتاده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم